Print this page

IPA Shqipëri - Mali i Zi

Të mbështesim propozimin e Rezervës së Biosferës Ndërkufitare të
zonës së Liqenit të Shkodrës, nëpërmjet metodave të pjesëmarrjes