Sunday, 16 June 2024
Login | Mail

INSTITUTE FOR NATURE CONSERVATION IN ALBANIA

Announcements

Albanian CSOs’ in the EU membership negotiation process

12 November 2020

Albanian CSOs’ in the EU membership negotiation process

Ekosistem Inovativ të menaxhimit të mbetjeve

01 July 2020

Bashkëpunimi i 4 vendeve të rajonit për krijimin e një Ekosistemi Inovativ të menaxhimit të mbetjeve - Projekti S.W.A.N, i...

Udhëzime për të kontribuar në Ditarin e Natyrës

09 June 2020

Instituti për Ruajtjen e Natyrës në Shqipëri mirëpret artikuj të ndryshëm të cilët ju dëshironi t’i publikoni në Ditarin e...

Fuqizimi i kontributit të sektorit të shoqërisë civile në negociatat për anëtarësimin në BE për Kapitullin 27

27 May 2020

Fuqizimi i kontributit të sektorit të shoqërisë civile në negociatat për anëtarësimin në BE për Kapitullin 27” Hyrje Rrugëtimi...

ipa

     csm logo 0c8a4cdd39          blueland
     ProjektiAdvokacise

Contact Us

facebookwebmailgooglemap

Ekosistem Inovativ të menaxhimit të mbetjeve

Bashkëpunimi i 4 vendeve të rajonit për krijimin e një Ekosistemi Inovativ të menaxhimit të mbetjeve

Projekti S.W.A.N, i financuar me fondet e Bashkimit Europian dhe Fondet Kombëtare të vendeve pjesëmarrëse të Shqipërisë, Greqisë, Bullgarisë dhe Qipros, synon ti bashkangjitet iniciativave ekzistuese ricikluese, duke krijuar një platformë dixhitale rajonale të menaxhimit të mbetjeve të ngurta jo të rrezikshme, të prodhura dhe të përdorura nga industritë e ndryshme.  

Projekti synon krijimin e një ekosistemi inovativ për Ballkanin Mesdhetar, me akses të hapur për të gjitha palët e interesuara, i cili do të zhvillojë lokalisht dhe do të menaxhojë midis vendeve, zinxhirët e mbetjeve të ngurta. Kjo do të realizohet nëpërmjet platformave dixhitale që do të krijohen për secilin vend, të cilat do të hartëzojnë veçmas dhe do të përputhin në mënyrë kolektive, burimet e mbetjeve të ngurta (industritë prodhuese të mbetjeve plastike, qelqit etj), me përdoruesit e këtyre mbetjeve në rajon (industritë ricikluese). Këto industri do të përdorin ekosistemin dixhital SWAN për të shfrytëzuar mundësi të reja ricikluese, të cilat mund të mos jenë ekonomikisht të arritshme lokalisht, por mund të jenë të arritshme në aspektin rajonal. Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, si partner i projektit SWAN, do të kontribuoje në plotësimin e hartës dixhitale, ku baza e të dhënave të platformës do të jetë e populluar perms pyetësoreve SWAN, te plotesuar nëpërmjet mbledhjes së të dhënave në lidhje me Industritë Prodhuese dhe Ricikluese si dhe sigurimin e te dhenave nga bashkite. Shumë shpejt kjo hartë do të bëhet e mundur për palët e interesuara, nëpërmjet faqes së internetit të projektit SWAN.

Projekt i bashkë-financuar nga Bashkimi Europian dhe Fondet Kombëtare të vendeve pjesëmarrëse

Activity calendar

« June 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

INCA partners

 

 

 

INCA on Facebook