Monday, 20 May 2024
Login | Mail

INSTITUTE FOR NATURE CONSERVATION IN ALBANIA

Announcements

Albanian CSOs’ in the EU membership negotiation process

12 November 2020

Albanian CSOs’ in the EU membership negotiation process

Ekosistem Inovativ të menaxhimit të mbetjeve

01 July 2020

Bashkëpunimi i 4 vendeve të rajonit për krijimin e një Ekosistemi Inovativ të menaxhimit të mbetjeve - Projekti S.W.A.N, i...

Udhëzime për të kontribuar në Ditarin e Natyrës

09 June 2020

Instituti për Ruajtjen e Natyrës në Shqipëri mirëpret artikuj të ndryshëm të cilët ju dëshironi t’i publikoni në Ditarin e...

Fuqizimi i kontributit të sektorit të shoqërisë civile në negociatat për anëtarësimin në BE për Kapitullin 27

27 May 2020

Fuqizimi i kontributit të sektorit të shoqërisë civile në negociatat për anëtarësimin në BE për Kapitullin 27” Hyrje Rrugëtimi...

ipa

     csm logo 0c8a4cdd39          blueland
     ProjektiAdvokacise

Contact Us

facebookwebmailgooglemap
logoDear visitors! The Institute for Nature Conservation in Albania – INCA wants to gives its contribution to the efforts and activities undertaken for the protection of natural environment and biodiversity in Albania and in the region. We are really pleased you are visiting our web site and we will welcome any comment or suggestion to improve the quality of its content sent to us. Thank you and have a nice visit!.

Bujqësia dhe shërbimet e ekosistemit

Ekosistemet – elementë të gjallë që ndërveprojnë me njëri tjetrin dhe me mjedisin përreth tyre – sigurojnë një sërë përfitimesh apo shërbimesh. Shërbimet e ekosistemit janë moria e përfitimeve që natyra i jep njerëzimit. Biodiversiteti, d.m.th., larmia mes organizmave të gjalla, është thelbësor në funksionimin e ekositemeve dhe shërbimet që rrjedhin prej tyre.

Shërbimet e ekosistemit mundësojnë jetesën tonë në planet, p.sh., duke na siguruar ushqim të bollshëm e ujë të pastër, duke rregulluar klimën e ndaluar sëmundjet, duke mbështetur pjalmimin e bimëve dhe formimin e tokës, apo duke na dhënë eksperienca unike shpirtërore e kulturore. Edhe pse të vlerësuara në rreth 125 trilion dollarë, këto vlera nuk konsiderohen si duhet në politikat ekonomike, çka përkthehet në investime të pakta për ruajtjen dhe mirë administrimin e tyre.

Burimet natyrore dhe shërbimet e ekosistemit janë baza e të gjitha sistemeve bujqësore e ushqimore. Për të garantuar rrjedhjen e qëndrueshme të shërbimeve të ekosistemit është mëse e nevojshme që të ruhet biodiversiteti dhe të mbahen funksionet thelbësore të ekosistemeve.

Meqë bujqësia, blegtoria, pylltaria dhe peshkimi, të gjitha përfitojnë nga dhe influencojnë në shërbimet e ekosistemit, ndikimi është i dyanshëm. Ndikimi i bujqësisë, blegtorisë, pylltarisë e peshkimit në shërbimet e ekosistemit mund të jetë pozitiv dhe negativ, si për shembull:

Ndikime positive në shërbimet e ekosistemit

Ndikime negative në shërbimet e ekosistemit

Bujqësia siguron habitate për llojet e egra dhe krijon peizazhe estetike.

Pesticidet si dhe një trajtshmëria e peizazhit mund të ulë pjalmimin natyror

Pyjet ndihmojnë në ruatjen e shëndetit të ekosistemeve ujore dhe janë burim i qëndrueshëm për ujë të pastër

Shpyllëzimi apo menaxhimi i keq i pyjeve rrit mundësinë e përmbytjeve dhe rrëshqitjeve të tokës.

Jashtëqitjet e bagëtive janë një burim i rëndësishëm lëndësh ushqyese, ndihmojnë shërndarjen e farave dhe ruajnë pjellorinë e tokës në zonat që kulloten.

Tepria e jashtëqitjeve të bagëtive dhe menaxhim i jo i mirë mund të çojë në ndotje të ujërave dhe kërcënon biodiversitetin ujor.

Akuakultura e qëndrueshmë dhe e integruar mund të përmimrësojë funksionimin e pyjeve bregdetare dhe mbrojtjen nga përmbytjet.

Mbi peshimi ka ndikim shkatërrues në komunitetet detare pasi destabilizon zinxhirin ushqimor dhe shkatërron habitatet natyrore të shumë llojeve ujore.


A e dini se?

Ka më shumë organizma të gjallë në një lugë dhe nga sa ka njerëz në tokë

Një në tre kafshata ushqim që ne hamë vjen nga pjalmuesit

Varietetet lokale të produkteve ushqimore mund të kenë deri 1000 herë më shumë vlerë ushqyese se varietetet e zakonshme

Në 2014, shërbimet e ekosistemit janë vlerësuar në rreth 125 trilion dollar

Jetesa e 10-12% të popullsisë në botë varet nga peshkimi dhe akuakultura

Activity calendar

« May 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

INCA partners

 

 

 

INCA on Facebook